Obra personal

Mostro en aquestes imatges el meu treball més intens i de sondeig personal, en què manifesto tot el meu interès en la forma de fer i utilitzar els materials ceràmics, com una matèria plàstica més.
Deixo de banda tècniques i ensenyaments estudiats per treballar sense condicionants establerts, arriscant resultats en benefici d'un llenguatge més espontani on la cadència i l'instint donen forma a l'obra.


Muestro en estas imagenes mi trabajo más intenso y de sondeo personal, en el que manifiesto todo mi interés en la forma de hacer y utilizar los materiales cerámicos, como una matéria plástica más.
Dejo de lado técnicas y enseñanzas aprendidas para trabajar sin condicionantes establecidos, arriesgando resultados en beneficio de un lenguaje más espontáneo donde la cadencia y el instinto dan la forma a la obra.