Guardons

Mostro en aquest espai una part molt important del meu treball artesanal i relacionat amb els guardons. Objectes tractats amb diversitat de materials i també de forma molt personalitzada, creativa i exclusiva, sense oblidar la seva raó de ser com a peces destinades a recordar o destacar un esdeveniment o reconeixement.
Aquests premis estan especialment dissenyats perquè no passin desapercebuts i col.laborin a transmetre a les persones o entitats que els donen tot allò que els representa como Estaments Oficales, Ajuntaments, Fededraciones i Entitats Culturals i Esportives.


Muestro en este espacio una parte muy importante de mi trabajo artesanal y relacionado con los galardones. Objetos tratados con diversidad de materiales y también de forma muy personalizada, creativa y exclusiva, sin olvidar su razón de ser como piezas destinadas a recordar o destacar un acontecimiento o reconocimiento.
Estos premios estan especialmente diseñados para que no pasen desapercibidos y colaboren a trasmitir a las personas o entidades que los dan todo aquello que les representa como Estamentos Oficales, Ayuntamientos, Fededraciones e Entidades Culturales y Deportivas.Ceràmica

Vidres

Bronze

Ferros

Ploms

Altres materials